diumenge, 16 d’octubre de 2016

Agricultura periurbana amb fins socials

Dins del projecte Europeu COST Action Urban Agriculture varem parlar de l'agricultura amb fins socials. L'agricultura amb fins socials és la que persegueix ocupar, formar i integrar a persones que es troben amb una situació de risc, ja sigui malalts o minusvàlids, aturats de llargs de durada o nouvinguts amb situació irregular.
En aquest cas l'agricultura en els espais periurbans ofereix un marc propici al trobar-se prop de nuclis de població, on malauradament hi un nombre més elevat de persones amb alguna de les problemàtiques descrites.

Hi ha iniciatives que formen i ocupen a persones amb un elevat grau de minusvalidesa, com és el cas de la Klosca, que mitjançant la producció ecològica d'ous dona feina a persones amb malalties mentals, que difícilment podrien dur a terme altres tipus de feines.

També hi ha iniciatives que pretenen formar, acollir i transmetre hàbits a les persones que han decidit venir a casa nostra en busca d'un futur millor.

Ahir a Badalona es va dur a terme una trobada, emmarcada dins l'aplec de l'agricultura urbana, on s'explicaven diferents iniciatives destinades a col·lectius de nouvinguts. Hi havia tres tipus d'iniciatives:

 • Una iniciativa d'una ONG catalana, Kuwonku, que treballa directament en un país d'origen d'aquests nouvinguts, en aquest cas Gàmbia.
 • Una iniciativa de Càritas Diocesanes, que treballa a Granollers mitjançant horts urbans dins un àmbit urbà.
 • Dues iniciatives, una de Càritas Diocesanes a Manresa i l'altre de CEHDA a Badalona. Aquestes dues treballen en un àmbit periurbà i són dues explotacions agrícoles.
Vaig trobar molt interessants les explicacions de la ONG a Gàmbia. Les dificultats que s'havien trobat: agronòmiques  (climàtiques i edafològiques), els problemes sanitaris del ramats i les dificultats culturals, així com també els èxits obtinguts: increment de la producció agrícola, introducció de noves especies, construcció d'abeuradors pel bestiar, construcció de molins, d'una escola i d'un dispensari per a primeres necessitats. 
També varen resultar molt interessants les experiències de Granollers, Manresa i Badalona, on els principals objectius són integrar a les persones, formar-les en el món de l'agricultura i en el món laboral. 
Vaig trobar a faltar el tema econòmic o empresarial/ comercial en aquestes iniciatives. En aquest punt em sorgeixen dubtes:

L'agricultura urbana, entesa com a la producció dins la ciutat, pot ésser comercialitzada? Estem parlant d'espais que no esta previst el seu ús agrari dins l'ordenació territorial o el planejament urbà. Sovint els espais que ocupen han estat cedits gratuïtament a aquestes ONG's i reben fons públics o privats per aquest fi. No sé fins a quin punt la comercialització dels seus productes pot ser una competència amb els agricultors dels voltants de la ciutat.

L'altre tema són les iniciatives en els espais periurbans on aquestes ONG's, associacions, fundacions poden comprar/ llogar la terra amb igualtat de condicions que els agricultors del voltant i dedicar-se a la formació i a la producció agrícola i/o ramadera. L'ubicació en espais amb ús agrícola els permet poder acreditar-se com a productors ecològics/ de producció integrada o adherir-se al decret de cadena curta de comercialització de productes agraris. Ara bé també cal produir productes de qualitat que siguin capaços de seduir als co-ciutadans que viuen prop d'aquestes explotacions.
En aquest punt no sé quina és la millor formula per a la comercialització de la producció: els mercats de pagesos, les caixes de fruites i verdures o mitjançant les comunitats de suport a l'agricultura. 
Ara de ben segur que una producció de qualitat on hi ha un transfons social al darrera és una bona entrada per aconseguir atraure consumidors, que permetin aquestes iniciatives de dotar-se de fons propis i poder pagar un petit salari a les persones que reben formació.

dilluns, 10 d’octubre de 2016

Granjas en las ciudades o cerca de ellas

Hoy (10/10/2016) leo en la edición impresa de la La Vanguardia un articulo escrito por David Guerrero, sobre el papel de los rebaños en las ciudades. El articulo se ilustra con una foto de un pastor con un rebaño de ovejas con skyline de Barcelona (España, Cataluña) al fondo.

Esta imagen me ha recordado esta fotografía tomada por mi mismo, hace un par de años, en el Campus de la Universidad de Lausanne (Suiza).Pastoreo en el Campus de la Universidad de Lausanne (Suiza)
En ella se ve un pequeño rebaño de ovejas pastando en uno de los taludes de la infraestructura que da acceso a la Universidad de Lausanne.

Siempre he visto con buenos ojos el papel de la ganadería en los espacios periurbanos, no sólo de la ganadería semi-extensiva (ovejas y cabras) si no también el de pequeñas explotaciones de aves de corral (de menos de 5000 aves) o cunículas y si me apuran de pequeñas explotaciones porcinas, donde los cerdos sean criados de forma ecológica. La ganadería puede ser un buen complemento económico para las explotaciones agrícolas periurbanas. 

En el articulo de la Vanguardia se citan los servicios que ofrecen estos rebaños semi-extensivos: De mantenimiento del paisaje y de gestión de las zonas forestales (bosques, arbustos y pastos) especialmente importante en la prevención de los incendios forestales, y si me permiten añadiría la preservación de caminos agropecuarios que históricamente se utilizaban para la trashumancia.
Pequeña explotación ecológica de cerdos (60 animales) en la área de Ginebra (Suiza).
Por lo tanto estaremos de acuerdo que estos rebaños por su papel en el paisaje generan beneficios a todos los ciudadanos.

Ahora bien, una explotación ganadera semi-intensiva precisa de un corral para que las ovejas permanezcan unas 8 horas al día (las nocturnas). Este corral debe estar provisto de agua y cumplir con las normativas de bienestar animal. 

En este punto estos beneficios empiezan a chocar con la legislación urbanística. Muchos Ayuntamientos prohíben la instalación de granjas a menos de 500 o 1000 metros de núcleo urbano, alguna legislación sectorial, como la del porcino por ejemplo, prohíbe la construcción de granjas en franjas de 25 m a 100 m de vías de comunicación (por temas de sanidad animal). También hay ayuntamientos periurbanos de la Región Metropolitana de Barcelona que directamente no permiten la instalación de granjas en su termino municipal.

Explotación lechera periurbana en el Parque Agrario de Milán (Itália).

El tema de la tramitación urbanística se puede complicar si estos ganaderos por razones de oportunidad deciden dar un paso mas e instalar pequeños mataderos y salas de despiece, en el caso de aves o conejos, instalaciones para la elaboración de productos lácteos (quesos o yogures) en el caso de los rebaños ovinos y caprinos o elaboración de alimentos cocinados o precocinados.

Por estos es importante garantizar la viabilidad económica de estas explotaciones agrícolas periurbanas par que éstas nos ayuden en la gestión del territorio.dijous, 29 de setembre de 2016

L'Agricultura Urbana Oblidada

La literatura quant tracta de l'agricultura urbana o periurbana sovint es refereix a una agricultura productora d'aliments.  I què succeeix amb l'agricultura que produeix productes no alimentaris *?
Recordo en una reunió del projecte Europeu Cost Action Urban Agricultura, quant tots teniem clars els principals tipus de l'agricultura urbana (dins la ciutat) i de les principals tipologies d'agricultura periurbana (al voltant de la ciutat). Em va donar la sensació que ens centràvem només en l'agricultura o ramaderia que produeix aliments (fruites, verdures, vi, llet, formatge, ous ....), i vaig preguntar i planta ornamental (flor tallada i la planta en test)?. Els altres membres del grup em van mirar amb cara "ostres no, una altra tipologia no". Crec que fins i tot algú em va dir que era molt complicat relacionar la flor tallada amb els ciutadans que tenia a prop. Vaig veure que el meu suggeriment no era massa acceptat i hi vaig desistir.

Explotació de planta ornamental - Teià (Maresme).

Ara bé, reflexionant una mica, no era tan descabellat. La producció de planta ornamental sovint respon a una millora tècnica de la producció hortícola. Els avis i besavis de molts dels productors de planta ornamental de casa nostra, havien estat productors verdures. Segur que aquest canvi es deu a tenir un nombre important de consumidors disposats a comprar plantes o flors prop de les seves explotacions. El exemple més clar el tenim al Maresme. De ben segurs que en els seus inicis, la producció de planta ornamental era venuda directament a la ciutat de Barcelona (suposo que aquest deu ser l'origen de la Rambla de les Flors). Per tant hi ha una forta relació, com a mínim històrica, amb la ciutat que els envolta.
Roses tallades tipus vintage.

Tampoc tinc tant clar que actualment no hi hagi una relació directa del productor amb comprador final. Sovint els clients d'aquestes explotacions de planta ornamental són els nostres floristes. Als quals comprem flors, rams, plantes en test ... Per tant entre productor i consumidor final només hi ha un intermediari. En podríem dir una circuït curt o una cadena curta?


Rosa vermella

Sovint aquest tipus d'agricultura no té massa bona premsa entre les persones que tracten temes relacionats amb l'agricultura urbana i periurbana. Aquest menysteniment es pot deure a:

 • Ser sovint conreus sota hivernacle?
 • Fer servir fertirrigació?
 • Dur-se a terme mitjançat conreus fora sòl?
 • Fer servir agro-químics?


Ara no oblidem que:

 • És una agricultura tecnificada (fertirrigació i clima) i que precisa de mà d'obra qualificada.
 • Acostumen a ser eficients en l'ús de l'aigua i més si recirculen la solució nutritiva.
 • Tenen un impacte econòmic. Com a exemple una explotació de 2 ha de planta ornamental dona feina a 7 persones tot l'any.
 • Intenta cada cop fer servir menys pesticides i recorre a productes autoritzats per la producció integrada.
Conreu fora - sòl de flor tallada
Potser és molt demanar que per Sant Jordi comprem roses produïdes a Catalunya, ja que segur la demanda supera a l'oferta. Però si que ens hauriem d'acostumar, com fem amb els altres productes agrícoles alimentaris, a consumir planta ornamental produïda a casa nostra.


*Vull deixar clar que no em refereixo a conreus energètics 

dimecres, 22 de juny de 2016

Agricultura Urbana y modelos de negocio

El pasado viernes dia 17 de junio, tuvimos una visita que sorprendió al pequeño grupo de investigación que trata temas de agricultura urbana y periurbana en la ESAB - UPC (Luís Maldonado, Oscar Alfranca y yo). Nos visitaron un grupo de estudiantes de MBA (Master Business Administration) de la Texas Christian University de Fort Worth (TX) en los Estados Unidos de Norte America. Los alumnos de este máster han tomado como tema la agricultura urbana.

Si bien es cierto que la agro industria es el sector industrial con más peso en Cataluña (España), la agricultura urbana y periurbana se encuentran en un estado incipiente.

¿Hay negocio? ¿Se han creado oportunidades con la agricultura urbana? ¿Y con la periurbana?

Si hablamos de agricultura urbana (la que se lleva a cabo dentro las ciudades) en Cataluña y por extensión en Europa, la producción va destinada a un auto consumo y se lleva a cabo por razones de ocio. Además en un reciente estudio, publicado en el 2016 sobre la percepción de los ciudadanos de la agricultura urbana en Belin (Alemania), concluye que el principal interés es por razones sociales y ambientales.

Huerto Urbano - Barcelona (Cataluña, España)
Esto no quiere que no se haya generado negoció con la agricultura urbana, por ejemplo: cada vez las empresas productoras de semillas y de semilleros ofrecen más productos destinados a huertos domésticos, vendiendo sus productor al pormenor. También hay un número creciente de empresas, cooperativas, etc que ofrecen sus servicios para gestionar, mantener y dinamizar los huertos urbanos municipales y los huertos escolares, y para formar a los nuevos agricultores.

Flors Bertran Mas - Teià (Cataluña, España).
Al referirnos a la agricultura en los espacios periurbanos, en esta sí que su principal función es la generación de negocio, ya sea produciendo productos agrícolas, produciéndolos y transformándolos (pequeña industria agroalimentaria) y ofreciendo, también, sus servicios. 
Celler Quim Batlle - Tiana (Cataluña, España).
El éxito o fracaso de las explotaciones agrícolas periurbanas radica en su viabilidad económica y en la forma en que el agricultor, empresario sea capaz de ofrecer un producto o un servicio destinado a los ciudadanos (que son sus vecinos).

Cada vez tenemos mas ejemplos de como las explotaciones agrícolas se adaptan a sus conciudadanos, ya sea con nuevas formas de comercialización de las producción agraria (cadenas cortas), con la recuperación de variedades tradicionales, con sistemas de producción más respectuosos con el medio ambiente o adaptándose a la creciente diversidad de nuestras ciudades (tipos de alimentación, cultura, religión, etc). También hay explotaciones que ofrecen servicios relacionados con la cultura, el ocio, la educación y la gastronomia. 

Como vemos existen modelos de negocio en agricultura periurbana y estos intentan adaptarse a las necesidades de sus potenciales clientes.

dissabte, 30 d’abril de 2016

15 dies desprès al Jardí de les ciències

Quinze dies desprès de les plantacions i sembres aquest és l'aspecte del Jardí de les Ciències al Parc de Ca l'Arnús de Badalona. (També ens ha ajudat la pluja i les temperatures baixes d'aquests dies).


Tarongina (Melissa officinalis)


Floració de la vinya (Vitis vinifera)
Llúpol (Humulus lupulus
Bleda rave sucrera (Beta vulgaris)
Calèndules (Calendula sp.) 
Mongetes amb la tavella morada (Phaseolus vulgaris)

diumenge, 17 d’abril de 2016

Summertime - Jardí de les Ciències

After a warm and dry winter (December, January and February) and beginning of spring cold and wet (March), we have prepared the garden for spring and summer.
Planting Calendulas
He have planted: lemon balm (Melissa officinalis), parsley (Petroselinum crispum) and calendula (Calendula sp.). We have also sown beans (Phaesolus vulgaris) and pumpkins (Curcubita sp.).
Sowing beans and planting parsley
Personally I like beans with pods colors. The last year I bought beans with golden pods and purple pods in Sofia (Bulgaria).

Sowing purple beans and pumpkins

Watering parsley plants - Photo: Txell Pujol.
FAO has declared 2016 as International Year of pulses. We have talked about beans, peas, lentils, chickpeas, fava beans and soybeans and their importance for human and animal nutrition, for the climate, soil and fertility conservation. We have shown Catalonians landraces of beans (mongetes del ganxet i mongetes del carai) and Asturian landrace of bean (Faba Asturiana).

Planting lemon balm - Photo: R. Saez

Pulses
Many thanks to the Aloc's members who helped me, Roberto, Eva and Josep Maria,  Aida from Barcelona Metropolitan Council and Enric from Badalona City Council.